Gıda Mühendisliği

Gıda mühendisliği gıdaların üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtılması süreçlerinde mühendislik ilkelerinin uygulanması ile ilgilenen bir disiplindir.

Gıda Mühendislerinin Görevleri

  • Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli gıdalar üretmek,
  • Yeni gıda ürünleri, işleme yöntemleri ve teknikleri geliştirmek,
  • Çevreci ve sürdürülebilir bir üretim sağlamaktır.

Gıda Mühendisliği Eğitimi

Gıda mühendisliği, fizik, kimya, mikrobiyoloji, beslenme, taşınım işlemleri, termodinamik, işlem tasarımı gibi pek çok bilim dalının ilkelerinin uygulama alanı bulduğu çok disiplinli bir çalışma alanıdır. Gıda mühendisliği öğrenimi de farklı alanlarda uzmanlaşmış bir öğretim kadrosu ile yürütülmesi gereken, geniş uygulama ve laboratuvar olanaklarına ihtiyaç duyan özel ve zorlu bir eğitimdir.