Gıda mühendisliği geniş uygulama alanına sahip bir disiplindir. Mühendislik prensip ve yaklaşımlarının, gıda üretim ve işlemleri ile ilgili her konuda yorumlanması ve uygulanması gıda mühendisliğinin alanına girer ve bu anlamda neredeyse tüm mühendislik alanları (makine, kimya, endüstri, ziraat vb) ile örtüşür. Ancak, gıda mühendisliği, mühendislik ile gıda bilimleri arasında kurulması zorunlu olan bağı sağlar. Bu anlamıyla gıda endüstrisi için özgün ve vazgeçilmezdir. Özetle, gıda mühendisliği, hem gıdalar ve bileşenleri ile ilgili fiziksel temellerin tanımlanması ve oluşturulması, hem de gıdaların üretimi, taşınması, depolanması, işlenmesi, ambalajlanması ve dağıtımında mühendislik ilkelerinin uygulanması ile ilgilidir.

Gıda mühendisliği bölümü olarak öğrencilerimize bu endüstri örneklerini göstermek amacıyla bir çok teknik gezi yaptık ve yapmaktayız. Detayları soldaki sekmelerden bulabilirsiniz.