Öğretim Üyesi

Araştırma Alanları

Prof. Dr. Osman KOLA

Meyve suyu teknolojisi

Yemeklik yağ teknolojisi

Stevia ve tatlandırıcılar

Meyve ve sebze işleme teknolojisi

Margarin ve şorteningler

Özel gıdalar teknolojisi

Prof. Dr. Haşim KELEBEK

Gıda kimyası

Gıda biyoteknolojisi

Fenol, aroma ve antioksidan bileşikler ve analiz yöntemleri

Enstümental analiz yöntemleri

Doç. Dr. Aysun ŞENER

Enzim Teknolojisi

Enzim Kinetiği

Mikrobiyal Kinetik

Gıda Biyoteknolojisi

Fermantasyon Teknolojisi

Dr. Öğretim Üyesi Ali Emrah ÇETİN

Kalsiyum fosfat seramikleri

Spektorofotometrik kalsiyum ve fosfat analizleri

Kalsiyum fosfat bazlı kemik çimentoları

Laktik asit bakterilerinin izolasyonları ve moleküler karakterizasyonu

Sebze ve meyvelerin kurutulması

Doç. Dr. Zafer ERBAY

Ekserji ve Eksergoekonomi Analizleri

Kurutma Teknolojisi

Süt ve Süt Ürünleri Üretim Teknolojisi

Toz Ürün Üretim Teknolojisi

Gıda İşlemlerinde Modelleme ve Optimizasyon

Gıda İşletmelerinde Isı Pompası Uygulamaları

Emülsifikasyon Uygulamaları


Dr. Öğretim Üyesi Pınar KADİROĞLU

Gıda mikrobiyolojisi

Moleküler mikrobiyoloji

Çok değişkenli istatistiksel Analizler

Elektronik burun teknolojisi

Infrared Spektroskopi ile Gıda Analizleri

Gıdaların Kalite Analizleri

Gıda Güvenliği


Dr. Öğretim Üyesi Levent Yurdaer AYDEMİR

Protein ekstraksiyonu ve karakterizasyonu

Proteinlerin fonksiyonel özellikleri

Biyoaktif maddelerin aktivitesinin in-vitro yöntemler ile belirlenmesi

Proteinlerin modifikasyonu

Antioksidantlar

Yenilebilir filmler

Gıdaların yapısal özellikleri

Dr. Öğretim Üyesi Murat Reis AKKAYA

Tahıl İşleme Teknolojisi

Bitkisel Yağlar ve Teknolojisi

Mikotoksinler