Bölümümüzde gıdaların kimyasal özelliklerin belirlenmesi ve detaylı mikrobiyolojik kalitesi ve gıda maddelerinin bileşiminin kromatografik ve/veya spektrofotometrik yöntemlerle analiz edilmesi amacıyla 2 araştırma laboratuvarı, enstrümental, tahıl ve mikrobiyoloji laboratuvarları kurulmuştur. Bu laboratuvarların amacı üniversitemizde yürütülen bilimsel araştırmalar için hizmet sağlamasının yanında, ihtiyaç sahipleri tarafından hizmet alımı şeklinde talep edilen analizler için de hizmet sağlamaktır.