Program Eğitim Amaçları

  1. Ulusal ve uluslararası işletme ve kuruluşlarda, gıda üretim, denetim, tasarım, planlama, kalite güvence, araştırma-geliştirme ve pazarlama alanlarında çalışabilen veya girişimci olarak bu alanlarda kendi işletmelerini kurabilecek yetkin mühendisler yetiştirmek.
  2. Lisansüstü eğitimine ve bilimsel araştırma faaliyetlerine adapte olabilen, üniversitelerde öğretim üyesi veya elemanı olarak görev alabilen, akademik alanda ihtiyaç duyulan deneysel yöntem ve analitik düşünme sistematiğine sahip, güncel bilgiye ulaşabilen ve modern teknik araçları kullanabilme bilgisine sahip mezunlar yetiştirmek.
  3. Sosyal yönleri ve iletişim yetenekleri gelişkin, ekip çalışmasına alışkın, çözüm üreten, ekiplerde öne çıkan, yaratıcı mühendisler yetiştirmek.
  4. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, edindiği bilgi doğrultusunda mesleki veya toplumsal konularda etik ilkeleri çerçevesinde duyarlılık ve sorumluluk gösteren, mesleğin bütününü ilgilendiren konularda üretken ve aktif katkılarda bulunan kişiler mezun etmek.