YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILAN TUBİTAK PROJELERİ
 1. Proje Başlığı: Suda Çözünür Kuru Baklagil Hidrokolloitleri ile Fortifiye Edilmiş Fonksiyonel Erişte            Üretimi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Kevser KAHRAMAN
Proje Bursiyerleri: -
Proje Bütçesi: 84.800 TL
Proje süresi ve yılı: 2017, 2 yıl
2. Proje Başlığı: Mikroenkapsüle krema tozu üretimi ve optimizasyonu
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Araştırmacı: Doç. Dr. Mustafa ÇAM
Proje Bursiyerleri: Ahsen Burçin HİMMETAĞAOĞLU, Gökçe GÖVCE, Serap BERKTAŞ 
Proje Bütçesi: 27.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2016, 1 yıl
3. Proje Başlığı: Olgun peynir lezzetien sahip mikroenkapsüle enzim modifiye peynir tozu üretimi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Deniz BAŞ, Yrd. Doç. Dr. Perihan Kendirci
Proje Bursiyerleri: Pelin SALUM ERBAY, Serap BERKTAŞ
Proje Bütçesi: 337.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2015, 3 yıl
4. Proje Başlığı: Domates salçasının endüstriyel üretiminde işlem basamaklarının aroma, aroma-aktif ve boyoaktif bileşenler üzerine etkisi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Araştırmacı: Prof. Dr. Osman KOLA, Yrd. Doç. Dr. Songül Kesen
Proje Bursiyerleri: Araş. Gör. Burçak UÇAR, Başak ÇETİNER
Proje Bütçesi: 49.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2014, 2 yıl
BÖLÜM ÖĞRETİM ÜYELERİMİZİN ARAŞTIRMACI OLARAK YER ALDIĞI TUBİTAK PROJELERİ
1.Proje Başlığı: Akdeniz ülkeleri naturel sızma zeytin yağlarının profillerinin ve parmak izlerinin belirlenmesi
Araştırmacı: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Proje Bütçesi: 600.000 €
Proje süresi ve yılı: 2016, 3 yıl
2.Proje Başlığı: Seramik tübüler MF-UF-NF modüllerinin mikro/nano tasarımı ve endüstriyel atık su yönetiminde kullanımlarının araştırılması
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN
Proje Bütçesi: 500.00 TL
Proje süresi ve yılı: 2014, 2 yıl
 
YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ BÖLÜMÜMÜZ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YAPILAN BAP PROJELERİ
1.Proje Başlığı: Yeni Nesil Dizileme ile Endüstriyel Şalgam Suyu Üretiminde Etkili Mikrofloranın Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kadiroğlu 
Araştırmacı: PAraş. Gör. Halil Ekici, Araş. Gör. Sevgin Dıblan
Proje Bütçesi:15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2018, 12 ay
2.Proje Başlığı: Rekombinant DNA Teknolojisi ile D-Psikoz 3-Epimeraz (DPE) Üretimi 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman Kola
Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Murat Reis Akkaya, Araş.Gör. Erva Parıldı, Öğrt.
Gör. Nurten CENGİZ
Proje Bütçesi: 14.649,50 TL
Proje süresi ve yılı: 2018, 12 ay
3.Proje Başlığı: D-Tagatoz 3-Epimeraz (D-TE) Enzimi Üretimi ve Fruktozdan Alluloz (Psikoz) Eldesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman Kola
Araştırmacı: Araş.Gör. Erva Parıldı
Proje Bütçesi: 5.740,09 TL
Proje süresi ve yılı: 2018, 12 ay
4.Proje Başlığı: Farklı Hasat Dönemlerinin Uzun ve Kırmızı Antepfıstığı Çeşitlerinin Fenolik Bileşikleri ve Diğer Bazı Önemli Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri 
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Haşim Kelebek
Araştırmacı: 
Proje Bütçesi: 10.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2018, 12 ay
5.Proje Başlığı: İklim değişikliği Parametelerinin (sıcaklık artışı, karbondioksit konsantrasyonunda artış ve kuraklık) Üzüm Bileşimi ve Aroması (Vitis vinifera L.) Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Arş.Gör.Dr. Selin YABACI KARAOĞLAN
Araştırmacı: Prof.Dr. Juan Jose IRİGOYEN, Dr. Fermin MORALES, Tefide KIZILDENİZ, Dr. Inmaculada PASCUAL, Prof.Dr. Turgut CABAROĞLU
Proje Bütçesi: 9.929 TL
Proje süresi ve yılı: 2017, 1 yıl
6. Proje Başlığı: Bazı Yüksek Antioksidan Aktiviteye Sahip Bitki Çaylarının Demleme Koşullarının Optimizasyonu ve Farklı Depolama Koşullarındaki Kararlılıklarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Araştırmacı: Fatma Gizem AKÇAKAYA
Proje Bütçesi: 9.915 TL
Proje süresi ve yılı: 2017, 1 yıl
7. Proje Başlığı: Yeşil Ceviz Kabuklarının Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU
Araştırmacı:  Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Proje Bütçesi:  15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2016, 1 yıl
8. Proje Başlığı: Süt Yağının Tozlaştırılmasında Uygun Mikroenkapsülasyon Materyallerinin ve Formülasyonunun Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç Dr. Zafer ERBAY
Araştırmacı:  Ahsen Burçin HİMMETAĞAOĞLU
Proje Bütçesi:  15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2015, 1 yıl
9. Proje Başlığı:  Stevia Rebaudiana Bertoni Bitkisinden Elde Edilen ve Doğal Tatlandırıcı Özelliğine Sahip Steviol Glikozitlerinden Rebaudioside A'nın Çözünürlük Değerlerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Ali Emrah ÇETİN
Araştırmacı: Prof. Dr. Osman KOLA, Prof. Dr. Haşim KELEBEK, Doç. Dr. M. Sertaç ÖZER
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2015, 1 yıl
10. Proje Başlığı:  Baklagillerden Elde Edilen Fenolik Ekstraktların S. aureus Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü:  Yrd. Doç Dr. Pınar KADİROĞLU
Araştırmacı:  Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR, Arş. Gör. Burçak UÇAR, Arş. Gör. Sevgin DIBLAN
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2015, 1 yıl
11. Proje Başlığı:  Farklı Yıl ve Bölgelerde Yetiştirilen Yerli Nohut Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi 
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR
Araştırmacı: Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU
Proje Bütçesi:  10.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2015, 1 yıl
12. Proje Başlığı: Ozmotik Dehidrasyon ile Kurutulan Cherry Domatesinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinde Meydana Gelen Değişmeler
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman KOLA
Araştırmacı: Doç. Dr. M. Sertaç ÖZER, Prof. Dr. Haşim KELEBEK, Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah ÇETİN, Yrd. Doç. Dr. Zafer ERBAY, Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU 
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2014, 1 yıl
13. Proje Başlığı: Şalgamlardaki Biyoaktif Bileşiklerin ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Araştırmacı: Prof. Dr. Osman KOLA, Yrd. Doç. Dr. Pınar KADİROĞLU
Proje Bütçesi: 15.000 TL
Proje süresi ve yılı: 2014, 1 yıl